събота, 17 август 2013 г.

Запис на Windows 8 на DVD и USB

> Как да запишем Windows 8 на DVD : Имаме изтеглен образ на Windows 8, но не знаем как да го запишем на DVD...

-> 1 : Става с всяка една програма за записване на дискове, аз препопъчвам Ashampoo Burning Studio, която можете да си изтеглим от тук.

-> 2 : Стартираме Ashampoo Burning Studio и от менюто избираме "дисков образ" >>> "Запиши изображение".

Натисни за голям размер


-> 3 : Ще видим този прозорец. Кликаме на "Прелистване", избираме .iso образа на Windows-а и кликаме на бутона "Напред >".

Натисни за голям размер


-> 4 : Избираме буквичката на записвачката (в която е празния диск), избираме най-ниската скорост и кликаме на "Записване на>". След известно време записвачката сама ще се отвори и диска ще е записан.

-> 5 : Рестартираме компютъра, влизаме в BIOS >>> Advanced BIOS Options >>> First Boot device и от там избираме CD/DVD, запазваме настройките и рестартираме.

-> 6 : Слагаме диска в оптичното устройство и рестартираме компютъра. Когато видим надписа "Press any key to boot from CD/DVD..." натискаме произволен клавиш от клавиатурата.

-> 7 : Продължаваме с графичния инсталатор във втория пост.


-> Как да запишем Windows 8 на USB флашка : Имаме изтеглен образ на Windows 8, но не знаем как да го запишем на USB преносимо устройство...

-> 1 : Ще използваме Universal USB Installer, която можете да си изтеглим от тук.

-> 2 : Стартираме Universal USB Installer и кликваме на "I Agree".

Натисни за голям размер


-> 3 : Тук от първото падащо меню избираме "Windows 8 Installer" (една от последните опции е). След това кликаме на бутона "Browse" и избираме .iso образа на Windows-a. От второто падащо меню избираме буквичката на USB устройството. След това кликаме на "Create". 

Натисни за голям размер


-> 4 : Ще ни излезе този диалогов прозорец, просто кликаме на бутона "Да".

Натисни за голям размер


-> 5 : Ще ни излязат тези два прозореца, просто трябва да чакаме
.
Натисни за голям размер


-> 6 : Когато видим надписа "Installation Done, Process is Complete!" в прозорчето със зелените надписи, кликаме на бутона "Close" и сме готови.

Натисни за голям размер


-> 7 : Рестартираме компютъра, влизаме в BIOS >>> Advanced BIOS Options >>> First Boot device и от там избираме USB Flash Drive, запазваме настройките и рестартираме.

-> 8 : Слагаме USB устройството в някой USB порт и рестартираме компютъра. Когато видим надписа "Press any key to boot from USB Flash Drive..." натискаме произволен клавиш от клавиатурата.

-> 9 : Продължаваме с графичния инсталатор във втория пост.

Няма коментари:

Публикуване на коментар