неделя, 18 август 2013 г.

Какво е ОС

Операционната система (ОС) е основна част от компютърния системен софтуер, която управлява и координира работата на процесора и устройствата в компютърната система. Тя обслужва работата на приложния софтуер, като заделя необходимите за това хардуерни ресурси и контролира достъпа на различните приложения до тях.
ОС дават достъп на приложния софтуер и на потребителите до определен набор от функционалности. Софтуерът ги използва чрез системни повиквания или приложно-програмен интерфейс , като предава данни и инструкции на ОС и получава от нея резултатите от тяхното изпълнение. Потребителите могат да взаимодействат с ОС чрез потребителски интерфейс например интерфейс с команден ред (CLI) или графичен потребителски интерфейс(GUI). Като цяло при по-прости компютърни системи този интерфейс се приема за част от ОС, а при по-сложните е организиран като самостоятелен приложен софтуер, работещ независимо от самата ОС. Веднага след включване на компютъра и зареждане на Биос, се зарежда и ОС. Когато потребителят или дадена програма подаде команда към обвивката на ОС, тя се предава на ядрото, което я обработва във вид, разбираем за компютъра или, ако не може да я обработи, подава командата на драйвера на съответното устройство, който я превежда на машинен език.

Няма коментари:

Публикуване на коментар