четвъртък, 9 януари 2014 г.

Как се инсталира ANDROID на PC

Искате ли да разполагате с напълно нормално функционираща версия на Android на компютъра си? Можете да емулирате работата на платформата в Windows среда, следвайки тези стъпки.

Свалете:
1. Oracle VM VirtualBox - последната версия от тук

2. Android x86 4.2 Image - свалете файла от тук
Инструкции:

1. Инсталирайте VirtualBox на компютъра си

2. Отворете VirtualBox и натиснете New. В отворилия се прозорец въведете избрано от Вас име и, съответно, изберете:

1.1) Type: Linux

1.2) Version: Other Linux

натиснете Next

3. В следващия прозорец изберете размера на паметта по свое усмотрение (Заб: Минимално се изискват 512 Мб)

Натиснете Next

4. В следващия прозорец изберете Create. След това изберете VDI и дали размера на паметта да бъде фиксиран или памет да се заделя динамично. (Заб: Изисква се размера на паметта да е поне 1 Гб)

5. Изберете Virtual devicе и след това Settings. В отворилият се прозорец:

5.1) Storage -> Storage Tree -> Empty

5.2) в секцията с атрибутите изберете изтегленият Android iso файл и чек-нете Live Cd/DvD, а след това ОК.6. Стартирайте виртуалното устройство. Изберете Install Android-x86 to harddisk7. В следващия прозорец изберете Create/Modify Partition8. Създайте нова главна част за boot-ване и изберете write. След завършването на процеса изберете quit9. Инсталирайте android в sda1 и изберете файлов формат ext3, като маркирате yes за installing grub

10. След инсталацията, премахнете live isо от VirtualBox и рестартирайте. Вече можете да пуснете Android 4.2.2

Готово!

Няма коментари:

Публикуване на коментар